analizfamilii.ru -> ќ°‚°€° ::

ќ°‚°€°

ќ°‚°€° , ќ°‚°€° :

, , , , , , , , , , , , , , , ,

"ќ°‚°€°" 25 .

. . , - - .

c . : < 2,5 ; > 3,5 , 2,5 - 3,5 . . , - .

  1.  -
  4.31
 
  
  2.  -
  1.99
 
  
  3.  -
  2.30
 
  
  4.  -
  1.99
 
  
  5.  -
  3.00
 
  
  6.  -
  2.94
 
  
  7.  -
  4.14
 
  
  8.  -
  2.62
 
  
  9.  -
  3.74
 
  
  10.  -
  2.16
 
  
  11.  -
  3.13
 
  
  12.  -
  3.84
 
  
  13.  -
  4.20
 
  
  14.  -
  2.46
 
  
  15.  -Ҹ
  3.46
 
  
  16.  -
  2.73
 
  
  17.  -
  3.58
 
  
  18.  -
  1.67
 
  
  19.  -
  2.25
 
  
  20.  -
  2.68
 
  
  21.  -
  2.33
 
  
  22.  -
  2.93
 
  
  23.  ˸-
  3.70
 
  
  24.  -
  3.65
 
  
  25.  -
  1.84
 
  
Acrobat Reader (PDF)
(JPG)

ќ°‚°€°

, ќ°‚°€°: