analizfamilii.ru -> Артем ::

Артем

Артем , Артем :

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

"Артем" 25 .

. . , - - .

c . : < 2,5 ; > 3,5 , 2,5 - 3,5 . . , - .

  1.  -
  4.39
 
  
  2.  -
  1.87
 
  
  3.  -
  2.27
 
  
  4.  -
  1.95
 
  
  5.  -
  2.99
 
  
  6.  -
  2.99
 
  
  7.  -
  4.25
 
  
  8.  -
  2.62
 
  
  9.  -
  3.82
 
  
  10.  -
  2.10
 
  
  11.  -
  3.11
 
  
  12.  -
  3.88
 
  
  13.  -
  4.29
 
  
  14.  -
  2.39
 
  
  15.  -Ҹ
  3.53
 
  Ҹ
  16.  -
  2.74
 
  
  17.  -
  3.69
 
  
  18.  -
  1.61
 
  
  19.  -
  2.20
 
  
  20.  -
  2.69
 
  
  21.  -
  2.27
 
  
  22.  -
  2.83
 
  
  23.  ˸-
  3.78
 
  
  24.  -
  3.74
 
  
  25.  -
  1.79
 
  
Acrobat Reader (PDF)
(JPG)

Артем

, Артем: