Вход
analizfamilii.ru -> Анализ фамилии Малко ::

Склонение фамилии Малко по родам, лицам и падежам

Изменение фамилии Малко по родам и числам
мужской род Малко женский род Малко множественное число Малко

Изменение фамилии Малко по лицам
Фамилия Малко не изменяется по лицам.

Склонение фамилии Малко по падежам
Фамилия Малко не склоняется по падежам.


Полный анализ фамилии Малко Проанализировать другую фамилию